PETRONAS

Doświadczenie zdobyte przez Petronas na torach
F1 i na najważniejszych imprezach i zawodach motoryzacyjnych
pozwoliło na opracowanie gamy Syntium:
serii wysoko technologicznych olejów silnikowych
spełniających wymogi silników nowej generacji.